جابری انصاری وارد مسکو شد
سه شنبه 23 آبان 1396

به گزارش روزسه شنبه خبرنگارایرنا، جابری انصاری در گفت و گو با ایرنا در فرودگاه مسکو خاطرنشان کرد با بوگدانف همتای روس خود و لاورنتیف نماینده پوتین در سوریه دیدار و مذاکره می کند.
اروپام**3234**1590

,ایرنا