ادامه استماع دفاعیات در مورد تفحص از صندوق ذخیره فرهنگیان در کمیسیون آموزش
سه شنبه 23 آبان 1396

صندوق ذخیره فرهنگیان

میرحمایت میرزاده در گفت‌وگو با ایسنا با تشریح جلسه صبح امروز کمیسیون آموزش، گفت: با توجه به ادامه رسیدگی به گزارش نهایی تحقیق و تفحص از صندوق ذخیره فرهنگیان یکی از مدیران سابق این صندوق به منظور ارائه گزارش و دفاعیات در جلسه حضور یافت.

وی افزود: به نظر می‌رسد جمع‌بندی گزارش مذکور در مراحل نهایی قرار دارد اما همچنان روند رسیدگی هم در حال انجام است.

این عضو هیات رییسه کمیسیون آموزش مجلس همچنین بیان کرد: پیشنهاداتی در مورد مرکزی به عنوان مرکز ملی سنجش و پذیرش هم مطرح و مورد بررسی قرار گرفت زیرا در وزارتخانه‌های مختلف مانند علوم، آموزش و پرورش و بهداشت ما مرکزی برای سنجش و پذیرش داریم که به نوعی موازی‌کاری انجام می‌شود؛ لذا مطرح شد که باید یک مرکز ملی و فراگیر برای سنجش و پذیرش وجود داشته باشد.


تحقيق و تفحص,صندوق ذخیره فرهنگیان,كميسيون آموزش و تحقيقات