العبادی تدابیر گسترش تسلط دولت عراق در مناطق مورد اختلاف را بررسی کرد
سه شنبه 23 آبان 1396

به گزارش ایرنا، دفتر نخست وزیری عراق امروز با انتشار بیانیه ای اعلام کرد: 'حیدر العبادی' نخست وزیر و 'یان کوبیج' نماینده دبیرکل سازمان ملل در عراق در این دیدار مسئله گسترش تسلط دولت مرکزی عراق در مناطق مورد اختلاف را بحث و بررسی کردند.
بنا بر این بیانیه، موضوع سلطه دولت مرکزی عراق بر فرودگاه های و گذرگاه های مرزی و صلاحیت های دولت مرکزی بغداد در مناطق مورد اختلاف از جمله مسائلی است که در این دیدار بین دو طرف مورد بحث و بررسی قرار گرفت؛ مساله ای که در راستای منافع شهروندان کرد عراقی نیز است.
دفتر نخست وزیری عراق اعلام کرد: مسئله بازگشت آوارگان و کمک هایی که سازمان ملل در این خصوص برای بازگشت آرامش به مناطق آزاد شده از تروریسم ارائه می کند، نیز در این نشست مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.
خاورم **353**380**1275
انتشار دهنده: مجید جعفری

,ایرنا