سرخط روزنامه های ایتالیا - سه شنبه 23 آبان
سه شنبه 23 آبان 1396

*** کوریره دلاسرا
- خداحافظی ایتالیا با جام جهانی
- اخراج یک جوان مصری مقیم ایتالیا به اتهام تروریسم
- کشف 7 آتشفشان جدید در دریای تیرنی جنوبی (در غرب ایتالیا )

*** لارپوبلیکا
- شکست تیم ملی فوتبال، جام جهانی بدون ایتالیا
- کاتالونیا، پوجدمونت: راه حل دیگری به غیر از استقلال وجود دارد
- موج هوای سرد قطبی ایتالیا را در بر گرفت

*** لاستمپا
- تاثیر ترامپ، فرار خارجی ها از دانشگاه های آمریکا
- زنگ خطر آب و هوایی، انتشار انیدرید کربن در هوا بار دیگر رو به رشد است
- بیش از 400 قربانی زمین لرزه در ایران و عراق

*** ایل جورناله
- فوتبال، یاس ملی، خارج از جام جهانی
- پیمان دفاع مشترک اروپا میان 23 کشور امضا شد
اروپام**461**1485

,ایرنا