رئیس جمهوری برزیل کابینه را تغییر می‌دهد
سه شنبه 23 آبان 1396

میشل تامر

به نقل از خبرگزاری رویترز، میشل تامر، رئیس‌جمهوری برزیل بدون اشاره به دلیل این تغییرات، علام کرد این تغییرات باید تا اواسط دسامبر سال جاری میلادی انجام شود.

این اظهارنظر از سوی رئیس جمهوری برزیل پس از استعفای روز دوشنبه رئیس "وزارتخانه امور شهرها" یکی از چهار وزارتخانه تحت رهبری حزب میانه‌روی موسوم به حزب "سوسیال دموکراسی برزیل" در دولت تامر، اعلام شده است.

این حزب هم قصد دارد تا کاندیدای خود را برای انتخابات ریاست جمهوری در سال آینده میلادی معرفی کند و بسیاری از اعضای آن نیز می‌خواهند خودشان را از دولت نامحبوب برزیل دور نگه دارند.


برزيل