انتقاد رئیس کنفرانس اسقف‌های کاتولیک آمریکا از سیاست‌های ترامپ
سه شنبه 23 آبان 1396

 کاردینال دنیل دیناردو، رئیس سازمان کنفرانس اسقف‌های کاتولیک آمریکا

به نقل از خبرگزاری فرانسه، کاردینال دنیل دیناردو، رئیس سازمان کنفرانس اسقف‌های کاتولیک آمریکا که اهل شهر هیوستن تگزاس است، گفت: سیاست‌ها و رفتارهای اخیر دولت آمریکا مبتنی بر نگرانی بی پایه و اساس درباره مردمی است که تنها "به شکلی متفاوت نگاه، صحبت و حتی فکر می‌کنند".

او تاکید کرد که اکنون این ترس در داخل و خارج از کلیسا نیز مشاهده می‌شود.

دیناردو هشدار داد: نیروهای جدایی برای ترس از یک چیز متفاوت و ناآشنا دام پهن کرده‌اند اما ترس متعلق به خدا نیست.

او تاکید کرد: آنها ما را وادار می‌کنند که همواره در یک غریبه تهدید را ببینیم.

دیناردو با این حال در این انتقاداتش از سیاست‌های دولت ترامپ نام وی را ذکر نکرد.

او گفت که کشور آمریکا مصونیت اخلاقی دارد که از مرزها به روشی انسانی دفاع کند.

او اظهار کرد: یک سیاست مهاجرتی حامی حیات انسانی باید به گونه‌ای باشد که خانواده‌ها را از هم جدا نکند.

این اظهارات دیناردو در حالی مطرح شدند که ترامپ سیاست‌های استرداد مهاجران و محدودیت علیه ورود آنها به آمریکا را محوریت رویکرد دولت خود به بهانه تهدید امنیت ملی قرار داده است.


آمريكا