فرصتی برای برابرسازی فرصت های شغلی در شهر
سه شنبه 23 آبان 1396

الهام فخاری

، الهام فخاری در بیست و دومین جلسه شورا گفت: امروز روز جهانی دستفروشان است و این افراد نیز به عنوان بخشی از افراد جامعه حق دارند شرایطی را داشته باشند که از زندگی سالم و عادلانه بهره‌مند شوند.

وی ادامه داد: امیدوارم در روزهای آتی شورای شهر تهران پیشنهادات و طرح‌هایی درباره دستفروشان ارائه شود تا آنها هم بتوانند به خوبی زندگی کنند.


الهام فخاری,ساماندهی دستفروشان,شورای شهر تهران