کارگران فضای سبز منطقه 3 شهرداری دزفول:حقوق نمی دهند ، خدمات بیمه هم قطع شده است
سه شنبه 23 آبان 1396

نماینده این کارگران روز سه شنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا گفت:تعداد 90 نفر از کارگران فضای سبز منطقه سه شهرداری دزفول با مشکل پرداخت نشدن عیدی ، پاداش ، حق سنوات و مطالبات سال 95 مواجه هستند به گونه ای که هر کدام از کارگران حدود 30 میلیون ریال طلبکار است.
صفر بختیاری افزود:همچین هر کدام از کارگران فضای سبز منطقه 3 شهرداری بین 6 تا 7 ماه بیمه عقب افتاده دارند ضمن اینکه حقوق آنان از مردادماه تاکنون پرداخت نشده است.
وی که سابقه هشت سال خدمت دارد ادامه داد:برخی کارگران حجمی شهرداری 20 سال سابقه کار دارند ولی هنوز تبدیل وضعیت به قراردادی نشده اند و هنوز هم بصورت حجمی کار می کنند.
هنگامیکه این کارگران برای دریافت حق و حقوق و دیگر مطالبات خود دست به تجمع صنفی می زنند تهدید به اخراج می شوند.
رئیس شورای اسلامی شهردزفول در خصوص مطالبات کارگران شهرداری گفت:شهرداری دزفول از نظر مالی در وضعیت بحرانی به سر می برد که این امر پرداخت ها را با مشکل مواجه کرده است.
عظیم سرافراز به خبرنگار ایرنا افزود:به منظور کمک به حل مشکل مالی شهرداری دزفول ، این شورا به دنبال عقد قرارداد با برخی شرکت های پایتخت برای پیش فروش واحدهای پروژه قائم است که امیدواریم با عقد قرارداد گشایشی در وضعیت مالی شهرداری ایجاد شود و حقوق کارگران به موقع پرداخت شود.
وی گفت:پرداخت حقوق حدود یک هزارو 700 نیروی کار شهرداری دزفول که البته بسیاری نیز نیروی مازاد هستند کار دشواری است.
فرهاد جاموسی عضو شورای اسلامی شهر دزفول نیز به ایرنا گفت:برخی کارگران شهرداری پاداش و سنوات سال 95 را دریافت نکرده اند ضمن اینکه حق بیمه آنها نیز حدود سه ماه است پرداخت نشده است.
وی افزود:برخی کارگران شهرداری از زمان شهرداران قبلی 2 ماه حقوق عقب افتاده دارند که در سالهای اخیر و با توجه به مشکلات مالی شهرداری به مطالبات کارگران افزوده شده اما تلاش می شود در روزهای اخیر حداقل یک حقوق به حساب کارگران طلبکار واریز شود.
7278/6068
خبرنگار:رقیه کردی-انتشار:محمدعلی فریدپناه

,ایرنا