فرماندار فاروج خواستار 10 دقیقه مطالعه روزانه غیردرسی دانش آموزان شد
سه شنبه 23 آبان 1396

هادی رجائی نیا سه شنبه در آئین نواختن زنگ مطالعه در دبستان امین زاده فاروج اظهار داشت: فرهنگ هر جامعه را پایدار و توانمند می سازد و ساخت فرهنگ را می توان در کتابخانه ها رقم زد.
وی گفت: امروز همه مدارس باید از کتابخانه های مفید برخودار باشند و هر دانش آموز حضورش در کتابخانه و استفاده از منابع آن را بخشی از فعالیت مدرسه اش بداند.
وی افزود: باید بگونه ای فضای کتابخانه ای در مدارس تعبیه شود که در منظر و دید دانش آموزان باشد.
وی تاکید کرد: ضروری است بخشی از کلاس ها در فضای کتابخانه برگزار شود تا دانش آموزان با منابع مختلف و بصورت کاربردی آشنا شوند.
کتابخانه دبستان امین زاده با مشارکت اداره کتابخانه های شهرستان در تامین منابع در آئین نواختن زنگ مطالعه که حرکتی دو ساله در شهرستان است افتتاح و از 7 نفر از نویسندگان شهرستان بنا بر مصوبه تازه ترین نشست انجمن کتابخانه های شهرستان، با اهدا لوح قدر دانی شد.
در حاشیه این مراسم از کتابخانه های روستاهای خیرآباد و مایوان نیز بازدید شد.
شهرستان فاروج دارای5 کتابخانه روستایی و 2 کتابخانه شهری و رتبه برتر در ساخت کتابخانه های خیّرساز در سطح استان است.
7187/ 6042 خبرنگار: مرضیه مهربان** انتشاردهنده: سیدحسین قدسی

,ایرنا