برون سپاری بیش از 95 درصد فعالیت‌های سوادآموزی کهگیلویه و بویراحمد
سه شنبه 23 آبان 1396

سیدحمدالله خواهش نیک روز سه شنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا اظهار داشت: این فعالیت‌ها از طریق واگذاری به 9 مؤسسه وتشکل مردم نهاد در 13 منطقه و شهرستان این استان انجام می‌شود.
وی افزود: فعالیت‌های این موسسه ها شامل 3 دوره سوادآموزی، انتقال و تحکیم بوده که برای 4 هزار و 600 سوادآموز در طول سال تحصیلی انجام می‌شود.
معاون سواد آموزی آموزش وپرورش کهگیلویه و بویراحمد بیان کرد: تهیه امکانات تحصیلی و پشتیبانی دوره‌های توانمندسازی آموزش دهندگان در طول سال به عهده این مؤسسه‌ها بوده و نظارت، برگزاری آزمون و ارزشیابی به عهده بخش سواد آموزی آموزش وپرورش این استان است.
خواهش نیک افزود: نام نویسی از بی سوادان ومتقاضیان دوره تحکیم سواد آموزی تا 15 آذر ماه سال جاری ادامه داشته
و این افراد می‌توانند به واحد‌های سوادآموزی ادارات آموزش وپرورش مراجعه کنند.
تعهد سال جاری این استان در زمینه سوادآموزی افراد کم سواد و بی سواد چهار هزار و 600 نفر بوده که توسط سازمان نهضت سوادآموزی کشور تعیین شده است.
این تعداد شامل 2 هزار و 500 نفر در دوره سوادآموزی، یک هزار و 100 نفر در دوره انتقال و یک هزار نفر نیز در دوره تحکیم است.
بر اساس سرشماری سال 95 تاکنون 437 هزار و 46 نفر از جمعیت هدف 10 تا 49 سال در استان باسواد شده‌اند.
تعداد باسوادان مرد 96.1 درصد و زنان 89.4 درصد است.
جمعیت هدف بی سوادی در استان نیز 34 هزار و 106 نفر هستند که 9 هزار و 205 نفر مرد و 24 هزار و 901 نفر نیز زن هستند.
شهرستان گچساران با 96.6 درصد بیشترین میزان باسوادی و کهگیلویه با 88.2 درصد کمترین میزان باسوادی را در بین شهرستان‌های مختلف استان دارند.
کهگیلویه و بویراحمد با جمعیتی افزون بر 713 هزار نفر دارای هشت شهرستان، 17 شهر و یک هزار و 676 روستای دارای سکنه است.
خبرنگار: فهیمه قهرمانی**انتشاردهنده: علیزاده
9868/1662

,ایرنا