ترجمه های ضعیف به زبان فارسی صدمه زده است
سه شنبه 23 آبان 1396

اصغر مسعودی

، برنامه گفتگوی فرهنگی با موضوع چالش های نظام ترجمه در بازار نشر کتاب ایران، با حضور رسول اسماعیل زاده دوزال رئیس مرکز ساماندهی ترجمه و نشر معارف اسلامی و علوم انسانی و ارتباط تلفنی با اصغر مسعودی عضو کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی از آنتن رادیو گفتگو پخش شد.

در آغاز این برنامه اسماعیل زاده گفت: از زمانی که گفت و گو میان ادیان و اقوام شروع شد، تاریخ ترجمه آغاز شده است. بنابراین می توان گفت یک تاریخ دیرینه دارد و اکنون دیپلماسی ترجمه در جهان مطرح می شود و به شکل یک علم و فن در مطالعات علوم انسانی قرار گرفته است.

رئیس مرکز ساماندهی ترجمه و نشر معارف اسلامی به موضوع تربیت مترجم اشاره کرد و گفت: یک فرد باید شم مترجمی را در وجود خود داشته باشد و در دانشگاه استاد مترجمی که سالیان زیادی در خصوص فن ترجمه کار کرده باشد به او آموزش دهد و در این صورت می توان انتظار داشت خروجی خوبی داشته باشیم.

در ادامه برنامه مسعودی در ارتباط تلفنی گفت: جایگاه و اهمیت مترجم در کشور ما مشخص نیست و گاهی ترجمه با منظور نویسنده اصلی متن تفاوت زیادی دارد که آسیب های جدی به زبان مادری ما وارد کرده است.

وی با ابراز تاسف از اینکه گاهی جایگاه مترجم دسته دوم درنظر گرفته می شود، ادامه داد: توسعه علم و تمدن اسلامی از طریق ترجمه بوده است.بنابراین اهمیت این موضوع را نباید نادیده گرفت.

عضو کمیسیون فرهنگی مجلس درخصوص نظارت بر ترجمه های موجود در بازار گفت: وزارت ارشاد گرچه دغدغه ها و مشکلات زیادی در حوزه های مختلف دارد، اما باید در قالب یک لایحه که چگونه به ترجمه ها نظارت شود به مجلس ارائه دهد.

مسعودی در پایان گفت: این آمادگی در کمیسیون فرهنگی وجود دارد که راهکارهای کارشناسی مطرح شده بحث و بررسی شود و از نقطه نظرات اساتید برای دفاع از زبان فارسی بهره بگیریم.


اصغر مسعودی,ترجمه,رادیو گفتگو,کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی