نشست «خداباوری و خداناباوری در عصر پساسکولار» برگزار می شود
سه شنبه 23 آبان 1396

نشست

، نشست «خداباوری و خدا ناباوری در عصر پساسکولار» در پژوهشکده فرهنگ و هنر اسلامی برگزار می شود.

این نشست با حضور مرتضی هاشمی مدنی چهارشنبه ۲۴ آبان، ساعت ۱۴، در پژوهشکده فرهنگ و هنر اسلامی، انتهای خ سمیه، ساختمان حوزه هنری، جنب مسجد، طبقه دوم برگزار خواهد شد.


پژوهشکده فرهنگ و هنر اسلامی,حوزه هنری,نشست علمی