سبد خرید که هزینه کالا را محاسبه می کند
سه شنبه 23 آبان 1396

خبر

، محققان سبد فروشگاهی ساخته اند که خرید را آسانتر می کند. در این سبد حسگرهایی نصب شده اند که برچسب های RFID روی کالاها را حس و فرایند خرید کردن را ردیابی می کند. هنگامیکه خرید کاربر تمام شود، این سبد هزینه کل آن را محاسبه کرده است. پس از پرداخت بهای کالا، ته سبد باز شده و کالاها به داخل پلاستیک ریخته می شوند.

این سبد در ژاپن آزمایش شده است.


ژاپن,گجت,نوآوری