شاهین برابر آلومینیوم اراک متحمل نخستین شکست این فصل شد
پنجشنبه 16 آذر 1396

به گزارش ایرنا، در این دیدار که در استادیوم شهید بهشتی بوشهر برگزار شد آلومینیوم با تک گل عرفان کاظمی زاده برابر میزبان خود پیروز شد.
قضاوت این دیدار را علی کریمی به همراه کمک های خود منصور عبدالهی و مجتبی خواجه ای بر عهده داشت.
شاهین بوشهر با این شکست پنج امتیازی باقی ماند.
شاهین در هفته پنجم بازی ها استراحت دارد و تیم آلومینیوم نیز به مصاف سپاهان اصفهان می رود.
7212/6043**
خبرنگار: عبدالصمد شهریاری** انتشار دهنده: خدانظر خواجه

,ایرنا