حرکت عجیب پاشازاده بعد از تجلیل باشگاه استقلال
پنجشنبه 16 آذر 1396
باشگاه استقلال پیش از آغاز دیدار با سپاهان طبق روال از دو پیشکسوت خود تجلیل کرد که قبل از بازی با سپاهان، نوبت هاشم حیدری و مهدی پاشازاده بود که از آنها با اهدای لوح و هدیه ای تقدیر شود. نکته عجیب اینجا بود که پاشازاده بلافاصله بعد از دریافت لوح و هدیه، به سرعت ورزشگاه را ترک کرد و حاضر نشد روی سکوها بازی را تماشا کند!