جمهوری آذربایجان از حل مسالمت آمیز مسئله فلسطین حمایت می کند
پنجشنبه 16 آذر 1396

حکمت حاجی اف روز پنجشنبه در پاسخ به خبرگزاری رسمی جمهوری آذربایجان ' آذرتاج 'اعلام کرد: جمهوری آذربایجان از حل این مساله بر اساس اصل دو دولت و اعلام قدس شرقی بعنوان پایتخت دولت فلسطین حمایت می کند.
به گفته وی ، جمهوری آذربایجان طرفین را به رعایت قطعنامه های شورای امنیت سازمان ملل متحد در رابطه با این مساله دعوت می کند .
ترامپ رییس جمهوری آمریکا دیروزدر یک اقدام نسنجیده در کنفرانس خبری خود با رسانه ها دستور انتقال سفارت آمریکا را از تل آویو به بیت المقدس امضاء کرد.
این اقدام واکنش های جهانی را به دنبال داشته ، وزارت امور خارجه کشورمان نیز ضمن محکوم کردن این اقدام اعلام کرد با عنایت به اینکه شهر قدس از نظر قطعنامه های سازمان ملل اراضی اشغال شده محسوب می شود، اقدام آمریکا در به رسمیت شناختن این شهر بعنوان پایتخت رژیم اشغالگر قدس نقض آشکار قطعنامه های بین المللی محسوب می شود.
آساق ** 337** 1579**3404** مرضیه فاتحی**انتشار: محسن اسماعیلی

,ایرنا