مدیر رادیو خارطوم: دشمنی با ایران ناشی از دیدگاههای نادرست است
پنجشنبه 16 آذر 1396

وی در گفت و گو با خبرنگار ایرنا در حاشیه دومین روز از نشست 'برنامه آموزش بین المللی رسانه ای' در ترکیه، افزود: نگاه خصمانه به ایران و دشمنی با آن حتی در آمریکا برگرفته از دیدگاههای نادرست و کلیشه ای است.
الظافر تاکید کرد: این دشمنی برخاسته از اصول و دیدگاههایی است که با ساده ترین ارزیابی می توان گفت، نادرست است.
وی در بخش دیگری از این گفت و گو به پیشرفت ایران در زمینه های مختلف اشاره کرد و افزود: ایران منابع نفت و گاز در اختیار دارد و از نظر کشاورزی پیشرفته است.
وی تصریح کرد: حضور زنان در جامعه ایران مشهود است و این را می توان از اخبار مریوط به انان از جمله پست ها و مسؤولیت هایی که عهده دار هستند، متوجه شد.
نشست برنامه آموزش بین المللی رسانه ای از روز گذشته از سوی تلویزیون ترکیه( تی.آر.تی) در شهر آنتالیا آغاز شد و به مدت یک هفته ادامه دارد.
١١١٠/ 3404**انتشار: محسن اسماعیلی

,ایرنا