سر خط روزنامه ‌های سوریه - پنجشنبه 16 آذر
پنجشنبه 16 آذر 1396

** الوطن
ــ ترامپ قدس را پایتخت اسرائیل معرفی کرد
ــ ریاست جمهوری سوریه: آینده قدس را تاریخ و عزم وفاداران به آرمان فلسطین تعیین می کنند
ــ پیشروی ارتش در اطراف شهرک رهجان در شمال استان حماه
ــ وزیر آشتی ملی: تروریست های جنوب دمشق باید تسلیم یا خارج شوند

** البعث
ــ ملت های عرب به پا می خیزند
ــ حمله گروه های تروریستی به مدارس استان درعا
ــ وزیر اوقاف: سوریه شیوه اعتدالی که بتواند با تروریسم و تندروی مبارزه کند را ارائه کرد
ــ پوتین در انتخابات ریاست جمهوری آینده نامزد می شود

** تشرین
ــ حوض فرات به طور کامل پاکسازی شد
ــ پوتین: هر دو ساحل فرات به طور کامل پاکسازی شد
ــ رابرت فیسک: باید منتظر اقدامات دیوانه وار از طرف ترامپ باشیم
ــ تامین امنیت اتوبان دیرالزور- البوکمال

** الثوره
ــ ترامپ قدس را پایتخت اسرائیل اعلام کرد... قرارداد قرن میان آمریکا و شیخ نشین ها
ــ پاکسازی کامل حوض فرات
ــ پوتین بر ضرورت تقویت توافق مناطق کاهش تنش تاکید کرد
ــ تروریست های میانه رو در استان ادلب یکدیگر را می خورند
خاورم**6116 **1663**انتشار دهنده: خسرو حسینی

,ایرنا