وزیر خارجه عراق نسبت به تبعات تصمیم ضد فلسطینی ترامپ هشدار داد
پنجشنبه 16 آذر 1396

به گزارش ایرنا، 'ابراهیم الجعفری' روز پنجشنبه در اظهاراتی که در حساب رسمی وزارت خارجه عراق در توئیتر منتشر شده گفته است که اقدام دولت آمریکا منطقه عربی و اسلامی بلکه کل جهان را در آستانه مرحله جدیدی قرار داده و تبعات این تصمیم غیر قابل پیش بینی است.
وی تصمیم دولت آمریکا را درباره قدس شریف محکوم کرده و افزوده است که این گام باعث تنش بیشتر اوضاع و تشدید تعرض ها به مردم فلسطین - که مدت ها است در معرض هتک حرمت قرار دارند - می شود.
ابراهیم الجعفری گفته است که از جامعه جهانی می خواهیم که به مسوولیت های خود در قبال این گونه اقدامات عمل کند.
وی تاکید کرده است که سرزمین فلسطین از آن مردم فلسطین است و فراخوان پایتخت رژیم اسراییل (صهیونیستی) تنها باعث تحریک احساسات مردمی می شود امری که بغداد آن را نمی پذیرد.
پیش از این اظهارات، سخنگوی وزارت خارجه عراق به طور رسمی در بیانیه ای اقدام دولت ترامپ را محکوم کرده بود.
بسیاری از شخصیت ها و رهبران سیاسی عراق طی بیانیه های جداگانه با این تصمیم رییس جمهوری آمریکا مخالفت کرده و از تبعات این تصمیم بر اوضاع منطقه وجهان هشدار داده و ترامپ را در قبال آن مسوول دانسته اند.
خاورم *353*380*1663**انتشار دهنده: خسرو حسینی

,ایرنا