مشارکت شهرداری در ماجرای نیمروز/ «تصویر شهر» خلاف قانون عمل نکرده
پنجشنبه 16 آذر 1396

فیلم ماجرای نیمروز

افشین حبیب زاده در گفتگو با خبرنگار مهر، در پاسخ به این پرسش که چرا در اظهارنظری اعلام کرده شهرداری تهران ۹۵۰ میلیون برای ساخت فیلم ماجرای نیمروز پرداخت کرده سپس اعلام کرده شهرداری تهران تنها ۲۵ درصد هزینه های ساخت را داده است، گفت: هیچ تضادی میان این دو صحبت وجود ندارد. برای ساخت فیلم ماجرای نیمروز شهرداری تهران توسط شرکت تصویر شهر که زیرمجموعه سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران است ۹۵۰ میلیون پرداخت کرده که این میزان مشارکت ۲۵ درصدی این شرکت در ساخت فیلم است.

وی که در روزهای اخیر ماجرای نیمروز را دیده بود این فیلم را اثری شریف توصیف کرد و ادامه داد: تصویر شهر بر اساس اساسنامه و مصوبه هیات مدیره می تواند در ساخت فیلم هایی که تشخیص می دهند سهیم شوند. در این فیلم نیز بر اساس همین روند ۲۵ درصد سهام این فیلم خریداری شده و در قالب مشارکت ۹۵۰ میلیون تومان سرمایه گذاری شده است که طبق قرارداد بعد از فروش این رقم بر اساس سهم ۴ شرکتی که سرمایه گذاری کرده اند بازگردانده خواهد شد.

حبیب زاده با بیان اینکه رویکرد شورای پنجم، نظارت بر عملکرد سازمان ها و شرکت ها در دوره جدید مدیریت شهری است، گفت: حتما از سازمان ها و شرکت ها دعوت می شود تا عملکرد خود را در صحن شورا گزارش دهند و با حساسیت بیشتری فعالیت آنها دنبال می شود.


افشین حبیب زاده,شهرداری تهران,فیلم ماجرای نیمروز