توصیه پلیس راه بر اجتناب سفرهای غیر ضروری درراه های البرز
پنجشنبه 16 آذر 1396

سروان علی بابازاده روز پنجشنبه درگفت وگو با خبرنگار ایرنا اظهار داشت: با توجه به این شرایط رانندگان هنگام سفر درمحورهای کوهستانی جاده کرج -چالوس و طالقان زنجیر چرخ به همراه داشته باشند.
وی به رانندگان توصیه کرد علاوه بر زنجیرچرخ، لوازم ایمنی، پوشاک گرم، مواد غذایی کافی همراه داشته باشند، ضمن آنکه رعایت سرعت مناسب در جاده های لغزنده البرز ضروری است.
بابازاده با اشاره به اینکه بسیار از رانندگان آشنایی کافی با بستن زنجیر چرخ خودرو ندارند، تاکید کردکه قبل از سفر و تردد در جاده های کوهستانی و برفگیر روش بستن زنجیر چرخ را آموزش ببینند تا در زمان ورود درجاده های برفگیر دچار مشکل نشوند.
استان البرز دارای یکهزارو 450 کیلومترآزادراه، بزرگراه، راه اصلی و فرعی است و 18 درصد ترافیک جاده ای کشورمربوط به راه های این استان است.
2098/ 1535خبرنگار: مریم صوفی ** انتشاردهنده: داریوش غفاری

,ایرنا