944 قلم داروی غیرمجاز و تاریخ مصرف گذشته در کلاله کشف و معدوم شد
پنجشنبه 16 آذر 1396

دکتر مهیارکلوی روز پنچشنبه در گفت گو با خبرنگار ایرنا افزود: داروهای کشف شده با نظارت نمایندگان دادستانی، نیروی انتظامی و شبکه بهداشت ودرمان شهرستان کلاله در خارج از محدوده شهری معدوم شد.
رئیس شبکه بهداشت و درمان کلاله همچنین اعلام کرد: براساس ارزیابی های صورت گرفته میزان کشف داروهای غیرمجاز و غیرقابل مصرف انسانی، نسبت به مدت مشابه سال گذشته 40درصد کاهش یافته است.
شهرستان کلاله با افزون بر130هزار نفر جمعیت در شرق استان گلستان واقع است.
/1860/ 7478
خبرنگار: حاجی محمد خدری ** انتشار دهنده: تاج محمد شیری

,ایرنا