26 طرح مخابراتی در نورآباد به بهره برداری رسید
پنجشنبه 16 آذر 1396

به گزارش ایرنا، مدیرعامل مخابرات لرستان در آیین بهره برداری از این طرح ها گفت: برای اجرای این تعداد طرح مخابراتی 77 میلیاردریال هزینه شده است.
هومان محمودی افزود: این طرح ها شامل نصب ریپیتر موبایل برای روستای چم زال ، ایجاد باند 1800 برای سایت هواشناسی ، شش مورد سایت اپراتور نسل سوم ، 12 مورد سایت اپراتور نسل چهارم می باشد.
وی اظهار کرد: در این راستا 73 سایت نسل دوم، 218 سایت نسل سوم و 170 سایت نسل چهارم در لرستان نصب شده و با توجه به اینکه این استان زیر ساخت های بسیار خوبی در حوزه مخابرات دارد سه برنامه اصلی خلق ثروت در محورهای گردشگری، صنایع دارویی، بازی های رایانه ای و اپلیکیشن در دستور کار قرار گرفته است.
نورآباد در شمال غرب استان لرستان مرکز شهرستان دلفان است.
9872/6060
خبرنگار: اله یار محمودی فر**انتشاردهنده:محمد علیدوستی

,ایرنا