بازسازی و نوسازی 822 مدرسه در همدان
پنجشنبه 16 آذر 1396

فرزاد تیموری روز پنجشنبه در گفت و گو با ایرنا افزود: پیش از اجرای طرح مقاوم سازی مدارس طبق بررسی های صورت گرفته چهار هزار و 236 مدرسه مستحکم بودند.
وی اضافه کرد: با این وجود از 11 هزار و 191 کلاس درس موجود در استان سه هزار و 603 کلاس درس نیازمند مقاوم سازی و سه هزار و 352 کلاس نیازمند تخریب بودند.
وی ادامه داد: با استفاده از منابع ملی اجرای طرح تخریب، بازسازی و مقاوم سازی مدارس فرسوده و غیرمقاوم در دستور کار قرار گرفت.
مدیرکل تعمیر، تجهیز و نوسازی مدارس استان همدان اظهارکرد: هم اینک 6 هزار و 240 مدرسه در این استان مستحکم هستند.
تیموری افزود: چهار هزار و 951 کلاس درس غیر مقاوم در استان همدان وجود دارد که 2 هزار و 781 کلاس درس نیازمند مقاوم سازی و 2 هزار و 170 مدرسه باید تخریب و بازسازی شوند.
وی ادامه داد: سهم شهرستان همدان از این آمار یک هزار و 54 کلاس درس غیرمقاوم است که 439 کلاس باید تخریب و بازسازی و 615 کلاس مقاوم سازی شوند.
حدود 285 هزار دانش آموز در 2 هزار و 800 آموزشگاه استان همدان با بیش از 12 هزار کلاس درس تحصیل می کنند.
7526/2087
خبرنگار: علیرضا جهانگیری** انتشار دهنده: زهرا پیرنیا

,ایرنا