انتصاب اعضای هیات امنای موسسه آموزش عالی جهاددانشگاهی خوزستان
پنجشنبه 16 آذر 1396

طیبی

به نقل از روابط عمومی جهاددانشگاهی، دکتر حمیدرضا طیبی رییس جهاددانشگاهی و رییس هیات امنای موسسه آموزش عالی خوزستان، دکتر محسن قرنفلی، دکترسیدسعید هاشمی، سید علیرضا علوی، دکترمحمدرضا پورعابدی، دکتر علی بردیده، دکتر نوید سیاه‌پلو و دکتر امین عطارزاده را به عنوان "عضو کمیسیون دائمی هیأت امنای موسسه آموزش عالی خوزستان" منصوب کرد.

 


ریيس هيات امنای موسسه آموزش عالی خوزستان,رئیس جهاددانشگاهی کشور,هیات امنای موسسه آموزش عالی جهاد دانشگاهی