زلزله حوالی نهبندان در خراسان جنوبی را لرزاند
پنجشنبه 16 آذر 1396

به گزارش ایرنا از شبکه لرزه نگاری بیرجند وابسته به مرکز لرزه نگاری کشوری موسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران، زمان وقوع این زمین لرزه ساعت هفت و 53 دقیقه و 59 ثانیه امروز (پنجشنبه) در عمق 7 کیلومتری زمین ثبت شد.
این زمین لرزه در مختصات طول شرقی 59.92 و عرض شمالی 31.61 روی داد.
مرکز این زلزله در 13 کیلومتری نهبندان اعلام شد.
بیرجند با 153 و زاهدان با 252 کیلومتر نزدیکترین مراکز استان به این منطقه هستند.
شهرستان نهبندان با بیش از 59 هزار نفر جمعیت، 26 هزار کیلومترمربع مساحت و بیش از 100 کیلومتر مرز مشترک با افغانستان، از شمال و غرب به شهرستان بیرجند، از جنوب به استانهای سیستان و بلوچستان و کرمان و از شرق به افغانستان و شهر زابل محدود می شود.
شهر نهبندان در 200 کیلومتری جنوب بیرجند مرکز خراسان جنوبی قرار دارد.
تاکنون گزارشی از خسارت احتمالی این زلزله دریافت نشده است.
*3215* 6054*خبرنگار- محمدرسول ابراهیمی اسفدن* انتشار - مریم پنجابی

,ایرنا