ممنوعیت پخش شبکه‌های تلویزیونی روسی در مولداوی
چهارشنبه 20 دی 1396

ممنوعیت پخش شبکه‌های روسی در مولداوی

به نقل از آر.ب.کا، بر اساس قانون جدید، پخش هرگونه برنامه تلویزیونی سیاسی، نظامی و فنی، تحلیل‌های سیاسی کارشناسان روس، برنامه‌های سیاسی رادیویی و تولیدات تلویزیون‌های روسیه در مولداوی ممنوع است.

دولت مولداوی هدف از اجرای این محدودیت‌ها را حفظ امنیت و حفاظت شهروندان خود در برابر تهدیدات خارجی عنوان کرده است.

این قانون درحالی به اجرا در می‌آید که دولت مولداوی اجازه پخش چنین برنامه‌هایی را به کشورهای اتحادیه اروپا، آمریکا و کانادا بدون هرگونه محدودیتی می‌دهد.

سرگئی سیکوف، نماینده پارلمان روسیه با ظالمانه خواندن تصویب چنین قانونی، گفت: این یک موقعیت بسیار مخرب و نادرست است. مقامات مولداوی در مورد پیروی از اصول دموکراتیک و ارزش‌های اروپایی زیاد صحبت می‌کنند اما فقط یک کشور با دیکتاتوری مشخص آنها می‌تواند از آزادی رسانه منع شود.

مولداوی از جمهوری‌های سابق شوروی به شمار می‌رود که پس از فروپاشی، برخی از سیاستمداران آن همچنان به دنبال همگرایی با اتحادیه اروپا و غرب هستند. با این وجود، زبان دوم این کشور همچنان روسی است که در بین مردم رواج دارد.


مولداوی