دبیرخانه تاسیس سازمان نظام مهندسی محیط زیست تشکیل شد
چهارشنبه 20 دی 1396

امید بزرگ حداد معاون پژوهشی دانشگاه علمی کاربردی

جلسه مشورتی ایجاد سازمان نظام مهندسی محیط زیست با حضور نمایندگان دانشگاه تربیت مدرس در پژوهشکده محیط زیست و توسعه پایدار تشکیل شد.

در این جلسه امید بزرگ حداد، رئیس پژوهشکده محیط زیست و توسعه پایدار از ایجاد دبیرخانه تاسیس سازمان نظام مهندسی محیط زیست در پژوهشکده محیط زیست و توسعه پایدار خبر داد و گفت: در صورت ایجاد سازمان نظام مهندسی محیط زیست، برای فارغ التحصیلان رشته های محیط زیست اشتغال زایی می شود. 

وی همچنین دیگر مزایای سازمان نظام مهندسی محیط زیست را جذب حمایتهای جهانی، آموزش و توانمندسازی فارغ التحصیلان و انجام طراحی، نظارت، برنامه ریزی، کنترل، پایش و اجرای فعالیت های زیست محیطی برشمرد و گفت: هدف از تشکیل دبیرخانه، اخذ نظرات و جلب حمایت و همکاری تشکل های مردم نهاد، شرکتها، سازمانها، کارشناسان، متخصصین و کلیه دغدغه مندان محیط زیست و موسسات آموزشی و پژوهشی مرتبط، جهت تشکیل این سازمان است.

بر اساس برنامه ریزی های صورت گرفته مقرر شده است که لایحه پیشنهادی تاسیس این سازمان تا اواخر امسال تهیه و تقدیم مسئولین ذیربط شود.


امید بزرگ حداد,پژوهشکده محیط زیست و توسعه پایدار,سازمان نظام مهندسی محیط زیست