دانش آموزان «سفیران مدیریت شهری» پایتخت می‌شوند/ پنجشنبه های مفرح
چهارشنبه 20 دی 1396

دانش‌آموز مدرسه دبستان

، طی بازدیدی با حضور رحمانی شهردار منطقه ۲۱، روبوشه مدیر آموزش و پرورش منطقه ۹ تهران بزرگ و جمعی از مدیران شهری ورودی غربی پایتخت که به منظور بررسی روند اجرای طرح «دانش آموزان؛ سفیران مدیریت شهری پایتخت» در دبستان دخترانه هاجر۲ انجام شد، مقرر شد با توجه به استقبال چشمگیری که از این طرح شده، طرح «دانش آموزان؛ سفیران مدیریت شهری پایتخت» در کلیه مدارس ابتدایی ورودی غربی پایتخت به اجرا درآید.

رحمانی شهردار این منطقه با بیان اینکه مدارس، پس از نهاد خانواده؛ به عنوان دومین خاستگاه آموزش پذیری و اجتماعی شدن آینده سازان ایران اسلامی از اهمیت بالایی برخوردار است، گفت: طرح «دانش آموزان؛ سفیران مدیریت شهری پایتخت» برای نخستین بار در شهر تهران در سطح مدارس ابتدایی ورودی غربی پایتخت برگزار می شود.

وی ادامه داد: این طرح با همکاری و هماهنگی تنگاتنگ با آموزش و پرورش منطقه ۹ تهران، با رویکرد اصلی «آموزش و نحوه صحیح تفکیک پسماند از مبدا» و با بهره گیری از آموزش‌های غیرمستقیم در قالب کارگاه‌های رباتیک و نقاشی به منظور ایجاد جذابیت و همگام با تکنولوژی‌های نوین امروزی اجرایی شده است.

شهردار منطقه ۲۱ با تاکید بر این نکته که تاثیرگذاری و افزایش عمق یادگیری مطالب آموزشی در سنین دبستان، به همراه سرگرمی و بازی فکری انکارناپذیر است، بیان کرد: طرح «دانش آموزان؛ سفیران مدیریت شهری پایتخت» در قالب اجرای برنامه ای تحت عنوان «پنجشنبه های مفرح» در ساعات غیر درسی مدارس (به طور میانگین روزهای پنجشنبه)؛ با هدف ایجاد جذابیت از طریق ارائه آموزش های غیرمستقیم اجتماعی-فرهنگی، کودکان را با مدیریت شهری و نحوه اجرای اقدامات شهری آشنا می کند.

رحمانی با اشاره به اینکه دانش آموزان و کودکان دبستانی سفیران و انتقال دهندگان آموزش‌های فراگرفته شده در مدرسه به خانواده هایشان هستند، گفت: آموزش پذیری کودکان در سنین دبستان بسیار بالاست، به طوری که مطالب درسی و آموزشی همگام با انجام نقاشی، کارهای دستی و بازی های متنوع سریع تر و ماندگارتر در ذهن آنان نقش می بندد.

وی گفت: بنا بر همین مولفه‌ها، ارائه آموزش‌های غیرمستقیم اجتماعی-فرهنگی در قالب اجرای طرح «سفیران مدیریت شهری» در دستور کار مدارس ابتدایی ورودی غربی پایتخت قرار دارد.


آموزش و پرورش,مدیریت شهری,منطقه 21 تهران