15 درصد شهر اردبیل بافت فرسوده است
چهارشنبه 20 دی 1396

عبدالرحمن روحی روز چهارشنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا افزود: 21 درصد شهر پارس آباد شامل 249 هکتار، هشت درصد مشگین شهر شامل 95 هکتار و 17 درصد خلخال شامل 83 هکتار نیز در بافت فرسوده واقع شده است.
وی بیان کرد: راه و شهرسازی استان با همکاری سایر دستگاه های مرتبط با ارتقای خدمات عمومی و بهسازی و نوسازی در راستای کاهش فرسودگی شهرها تلاش می کند.
وی گفت: با معرفی واحدهای فرسوده به شهرداری ها این واحدها از 50 درصد تخفیف در صدور پروانه بهره مند می شوند.
روحی افزود: همچنین واحدهای فرسوده ای که در سامانه ثبت نام کنند در مرکز استان از تسهیلات 400 میلیون ریالی و در شهرستان ها از تسهیلات 300 میلیون ریالی بهره مند خواهند شد.
وی با بیان اینکه تسهیلات نوسازی بافت فرسوده در داخل شهرها بدون سپرده پرداخت می شود ، گفت: در سال گذشته نزدیک به 2 هزارنفر و در سال جاری 750 تسهیلات نوسازی بافت فرسوده به بانک های عامل معرفی شده است.
خبرنگار: مینا میرقاسمی** انتشار دهنده : سیفعلی موسی زاده
3006/6016

,ایرنا