بارش برف برای سومین بار در صحرای بزرگ آفریقا
چهارشنبه 20 دی 1396

برف صحرای آفریقا

بارش برف در منطقه "عین صفراء" آغاز شد و ارتفاع آن حدود ۴۰ سانتی‌متر بوده هرچند به دلیل افزایش دما به سرعت آب شد.

به نوشته روزنامه ایندیپندنت، این سومین بار در مدت حدود ۴۰ سال است که منطقه عین صفراء موسوم به "دروازه صحرا" شاهد بارش برف بوده‌ است.


برف,صحرای آفریقا