ارائه گزارش سند تغییر و تحول شهری توسط شهردار تهران در صحن شورا
چهارشنبه 20 دی 1396

سیدحسن رسولی

، حسن رسولی از افزایش درآمدهای شهرداری تهران خبر داد و گفت: طی چند روز گذشته به عنوان خزانه‌دار شورا، گزارشی مبنی بر حساب درآمدهای سه ماهه اول شروع به کار شهردار تهران و هزینه هایی که طی این دوره صورت گرفته را به اطلاع اعضا شورا رساندم؛ این گزارش حکایت از آن داشت به صورت مطلق با افزایش درآمدها و کاهش هزینه‌ها رو به رو هستیم. 

وی با بیان اینکه بیش از ۲۰ درصد از هزینه‌ها طی سه ماه گذشته نسبت به درآمد گذشته کاسته شده است، عنوان کرد: البته این شاخص به تنهایی گویای وضعیت مالی و اقتصادی شهرداری نیست، چراکه باید این شاخص در کنار بقیه شاخص‌های عملکردی که به صورت حسابرسی‌های سالیانه صورت می‌گیرد، کاهش هزینه‌ها و افزایش درآمدها را بیان کند.

خزانه دار شورای شهر تهران ادامه داد: در حد مقایسه درآمد و هزینه‌ای که خزانه‌دار باید از شهردار دریافت کند و گزارش آن را به مردم و شورای شهر تهران بدهد، شاهد کاهش هزینه‌ها بودم و عدد و رقم آن را به صورت دقیق به شورای شهر تهران اعلام کردم.

رسولی سبک مدیریت شهری شهردار تهران را یکی از دلایل انتخاب وی دانست و خاطرنشان کرد: یکی از دلایلی که اعضای شورای اسلامی شهر تهران محمدعلی نجفی را انتخاب کردند، این است که تاکنون در سمت‌های پیشین خود ثابت کرده است که سبک مدیریت او سبک پر ریخت و پاشی نیست.

وی روند صرفه چویی شهرداری در هزینه‌ها را مثبت ارزیابی کرد و گفت: به طور قطع یکی از راهکارهای مدیریت بحران مالی شهری در شرایط فعلی علاوه بر توجه به شناسایی و خلق منابع درآمدی پایدار، کاستن از هزینه‌ها است که به نظر من شهردار تهران این استراتژی را به خوبی شروع کرده است. امیدواریم موانع برطرف شود و شهردار پایتخت بتواند در اجرای این راهبرد تراز مناسبی از وضعیت اقتصاد حوزه مدیریت شهری در آینده ارائه دهد.

به گفته خزانه دار شورای اسلامی شهر تهران، مقرر شده تا شهردار تهران هفته آینده به منظور ارائه گزارش سند تغییر و تحول شهری در صحن علنی شورا حضور پیدا کند و در این گزارش به حوزه مالی نیز خواهد پرداخت.


حسن رسولی,شهرداری تهران,شورای شهر تهران