کارگران فضای سبز و خدمات شهری آموزش کمک های اولیه را فرا گرفتند
چهارشنبه 20 دی 1396

مانور امداد و نجات - کراپ‌شده

، ستاد مدیریت بحران این منطقه با حضور کارشناسان اورژانس با هدف آشنایی نیروهای کارگر فضای سبز و خدمات شهری با مفاهیم ضروری کمک های اولیه، اقدام به برگزاری جلسه آموزشی کمک های اولیه با موضوع « تنفس مصنوعی، شکستگی، زخم و خون ریزی و ... کرد.

شایان ذکر است با اجرای این طرح نیروهای کارگر فضای سبز و خدمات شهری آموزش های لازم جهت برخورد با مصدوم را آموخته و با حفظ خونسردی، روحیه دادن به مصدوم و بازدید راه های تنفسی و علائم حیاتی اقدام به کمک رسانی می نمایند.


اورژانس,توسعه فضای سبز,زلزله