بحث تغییر نام آموزش و پرورش انحراف از مسائل اصلی است
چهارشنبه 20 دی 1396

داود محمدی تهران

داود محمدی در گفت‌وگو با ایسنا با بیان این مطلب اظهار کرد: در حال حاضر  آموزش و پرورش با مسائل و مشکلاتی در بخش‌های مختلف به ویژه مسائل اقتصادی مواجه است و آنچه مطرح شده با تامل نبوده است.

وی افزود: در حال حاضر که مجلس در حال بررسی بودجه و اعتبارات است و مشکلات و نگرانی‌های جدی درحوزه  آموزش و پرورش وجود دارد، باید به مسائل بنیادی پرداخت و احکام لازم سند تحول بنیادین را در دستور کار قرار داد. اینکه آموزش و پرورش در این زمینه چه اقداماتی را انجام داده است.

نماینده مردم تهران در مجلس همچنین بیان کرد: به نظر می‌رسد  آموزش و پرورش باید به طور جدی به مسائل دانشگاه فرهنگیان، حق التدریسی ها و سایر نیروهایی که در این وزارتخانه مشغول به کار هستند، بپردازد و ضرورتی ندارد که در این شرایط تغییر نام آن مطرح شود.

این نماینده مجلس در پایان اظهار کرد: مسائلی که در حوزه  آموزش و پرورش وجود دارد در قالب سند تحول بنیادین باید برطرف شود. لذا ضرورتی برای تغییر نام وجود ندارد و در کلمه آموزش و پرورش مسائل بسیاری نهفته است.


تغییر نام وزارت آموزش و پرورش,سند تحول بنیادین آموزش و پرورش