تعویق در انتخابات انجمن علمی دندانپزشکی
چهارشنبه 20 دی 1396

کمیسیون انجمن های علمی گروه پزشکی اعلام کرد: پیرو شکایات واصله و بررسی های به عمل آمده، انتخابات انجمن علمی دندانپزشکی در تاریخ ۲۱ دی ۹۶ برگزار نشود.

به گزارش مهر، به نقل از وزارت بهداشت، پیرو شکایات واصله درخصوص انتخابات انجمن علمی دندانپزشکی و باتوجه به بررسی های به عمل آمده، کمیسیون انجمن های علمی گروه پزشکی طی بیانیه ای اعلام کرد: انتظار می رود انتخابات انجمن علمی دندانپزشکی در ۲۱ دی ماه ۱۳۹۶ برگزار نشود.

پیرو شکایات متعدد واصله به دبیرخانه کمیسیون انجمن ها در مورد انتخابات انجمن علمی دندانپزشکان عمومی ایران جلساتی جهت بررسی این شکایات برگزار شد.

اهم تخلفات انجمن مبنی بر عدم برگزاری انتخابات هیات مدیره در دوره ۶ ماهه تمدید شده پس از انقضای رسمیت سه ساله هیات مدیره، عدم پذیرش آیین نامه انتخابات علیرغم تشکیل کمیته انتخابات، ایجاد شرایط کاندیداتوری پیچیده و درخواست مدارک متعدد و دعوت به حضور کاندیداها در دفتر انجمن جهت تسلیم مدارک بررسی شد و طی نامه ای در تاریخ ۱۷ دی ماه ۹۶ از انجمن درخواست شد انتخابات جهت بررسی کامل تر این شکایات به تعویق افتد و در تاریخ دیگری با رعایت ضوابط برگزار شود.

لیکن با ارسال مکاتبات انجمن و ریاست کمیته انتخابات و مراجعات حضوری تصمیم به تشکیل جلسه فوری کمیته تخلفات انجمن ها گرفته شد که در تاریخ ۱۸ دی ماه ۹۶ کمیته تشکیل و اعتراضات و دفاعیات انجمن را استماع کرده و درخواست کردند کمیسیون انجمن های علمی تشکیل شود که گزارش خود را اعلام کنند.

کمیسیون انجمن های علمی به صورت فوق العاده در تاریخ ۱۹ دی ماه ۹۶ با حضور اعضای کمیسیون و اعضای کمیته تخلفات تشکیل شد و پس از استماع گزارش کمیته تخلفات و بحث و تبادل نظر تصمیم ذیل اتخاذ شد.

«اعضای جلسه با اکثریت قریب به اتفاق مصوب کردند با توجه به وظیفه نظارتی کمیسیون جهت ایجاد شرایط برابر و عادلانه برگزاری انتخابات و جلوگیری از تضییع احتمالی حقوق آن دسته از داوطلبان عضویت در هیات مدیره که با طرح شکایت، درخواست رسیدگی کرده اند ضمن ادای احترام به اعضای انجمن و حق انتخاب فرد فرد اعضاء همانگونه که به موجب نامه فوق الاشعار نیز اعلام شد، انتظار دارد در جهت رعایت حقوق شهروندی و پرهیز از هرگونه شبهه در برگزاری انتخابات، همچنین ایجاد شرایطی برابر برای داوطلبین، انتخابات انجمن در ۲۱ دی ۹۶ برگزار نشود.»

در این جهت و در اجرای تبصره ماده ۱۳ اساسنامه انجمن، نماینده کمیسیون در مجمع (۲۱ دیماه ۹۶) حاضر نخواهد بود وبه لحاظ عدم حضور نماینده کمیسیون، انتخابات فاقد رسمیت لازم بوده و قانوناً اثری بر آن مترتب نخواهد شد.

کمیسیون انجمن های علمی گروه علوم پزشکی از اعضای انجمن علمی دندانپزشکی درخواست کرده است که نهایت هماهنگی لازم را با کمیسیون انجمن های علمی وزارت در این جهت داشته باشند.