روزی 1000 مزاحم تلفنی برای یک نهاد
چهارشنبه 20 دی 1396

به گزارش سلامت خبرگزاری تسنیم، پیمان صابریان - رئیس اورژانس تهران اظهار داشت: از 5 مرداد امسال موتورلانس‌‌ها آغاز به کار کردند و درحال حاضر در 141  نقطه شهر تهران موتورلانس‌ها فعال هستند که تراکم و فعالیت آنها به حجم ماموریت در آن نقاط و محلات بستگی دارد.

وی با بیان اینکه با توجه به ترافیک شهری، موتورلانس‌ها به خدمت رسانی بهتر و در دسترس تَر به مردم کمک می‌کنند، افزود: درسال جاری بیشترین ماموریت ها در آذرماه بوده که 19 هزار و 575 ماموریت گزارش شده است، یعنی هر موتورلانس تقریبا روزانه 7 ماموریت انجام داده است.

صابریان اظهارداشت: ورود موتورلانس ‌ها به مجموعه اورژانس تهران، مصرف سوخت آمبولانس‌‌ها را تا 50 درصد و فرسودگی آمبولانس‌‌ها را 30 درصد کاهش داده است.

رئیس سازمان اورژانس تهران با اشاره به اینکه استفاده از موتورلانس‌ها به گواهینامه دیگری هم نیاز دارد، عنوان کرد: انجام انفرادی ماموریت سخت است و همین امر ما را مجاب کرد تا آمو‌زش‌‌های مضاعفى به این همکاران ارائه دهیم.

صابریان در مراسم رونمایی از نرم ‌افزاز اورژانس 115 تصریح کرد: روزانه 5500 تا 6000 تماس تلفنی داریم که حدود 1000 مورد آن مزاحمت است و از مردم خواهش می‌ کنیم بی‌مورد و غیرمرتبط، تماس نگیرند.

انتهای پیام/