بندر و خطوط ریلی ایران زیر سایه حمایت هند
چهارشنبه 20 دی 1396

بندر چابهار

در کنار مذاکراتی که ایران با کشورهایی مانند روسیه و آذربایجان برای توسعه خطوط ریلی شمال کشور داشته که به نهایی شدن چند قرارداد نیز منجر شده است، استفاده از ظرفیت‌های هندوستان که تقاضای قابل توجهی برای حضور در ایران دارد، دیگر دغدغه‌ای است که می‌توان از آن استفاده‌ای قابل توجه داشت.

هند پس از برجام مذاکرات طولانی مدت خود برای ورود به بندر چابهار را به اتمام رساند تا این کشور در قالب دو قرارداد خطوط اعتباری فاینانس و سرمایه‌گذاری مستقیم ورود رسمی خود به این بندر ایرانی را نهایی کند اما پس از آن با توجه به نیاز چابهار به اتصال ریلی با دیگر مناطق ایران مذاکرات دو طرف ادامه پیدا کرد تا بتوان از دل آن یک محل تامین مالی جدید برای خط ریلی جنوب شرقی ایران به دست آورد.

با وجود گمانه‌زنی‌هایی که در ماه‌های گذشته صورت گرفته هرگز ورود هند به این خط ریلی نهایی نشده بود تا اینکه بناست در جریان حضور سه روزه عباس آخوندی وزیر راه و شهرسازی ایران در هند این موضوع با جدیتی بیشتر پیگیری شود.

آخوندی در این سفر سه روزه بناست مذارکرات خود برای حضور هند در خط ریلی این بندر را پیگیری کند و در کنار آن دیگر ابعاد حضور اقتصادی همسایه شرقی در جنوب شرقی ایران نیز مدنظر قرار گیرد.

طبق اعلام وزارت راه و شهرسازی نهایی کردن قراردادهای تامین و تجهیزات لکوموتیو راه‌آهن، نهایی کردن قرارداد اوپراتوری بندر چابهار و سرمایه‌گذاری هند در این بندر، تدارک ۲۵۰ لکوموتیو دیزل، قرارداد تامین ۱۰۰ هزار تن ریل، قرارداد تامین ۲۰۰ هزار تن ریل با یکی دیگر از شرکت‌های هندی و ارتقای همکاری‌ها برای شروع عملیات حمل و نقل در کریدور شمال به جنوب و جنوب به غرب نقش اصلی برنامه‌های وزیر راه در این سفر را شامل می‌شود.

این در حالی است که روز گذشته معاون وزیر راه و شهرسازی نیز اعلام کرد که امکان آن وجود دارد که تا پایان سال ۱۰۰ کیلومتر از مسیر ریلی چابهار تا ایرانشهر آماده ریل‌گذاری شود و به این ترتیب یکی از مهم‌ترین قطعه‌های باقی مانده در عرصه ریلی ایران ساخته شود.

به نظر می‌رسد با توجه به حضور آخوندی در این کشور هند، تصمیمات نهایی خود برای ورود قدرتمندانه به عرصه دریایی و ریلی ایران را نهایی خواهد کرد و در این بین توسعه جدی چابهار اصلی‌ترین اولویت دو طرف خواهد بود.


ایران و هند,چابهار