سیاست های فعال بازار کار برای ایجاد 221 هزار شغل
چهارشنبه 20 دی 1396

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم ، سیاست های فعال بازار کار به تفکیک برنامه و نحوه تأمین منابع به شرح زیر اعلام شد که در راستای طرح کارورزی دانش آموختگان دانشگاهی هدفگذاری ایجاد 70 هزار شغل و طرح معافیت حق بیمه سهم کارفرما 130 هزار شغل و طرح پرداخت یارانه دستمزد برای استخدام جوانان در مناطق کمتر برخوردار 10 هزار نفر ،کمک به ایجاد نهادهای خصوصی در راستای تکمیل زنجیره ارزش و توسعه صادرات 3هزار نفر و طرح ملی نوتوسعه کسب و کارهای نوآورانه  و شتاب دهنده ها 8 هزار نفر که در مجموعه هدفگذاری 221 هزار شغل  در برنامه دولت است.

 

 انتهای پیام/