40 هزار تن ذرت خشک ایلام به استان های شمالی کشور ارسال می شود
چهارشنبه 20 دی 1396

مهدی پورسیابیدی روز چهارشنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا اظهار کرد: پیش بینی اولیه برداشت نهایی ذرت دانه ای تر از مزارع استان ایلام 50 هزار تن بود که در صورت تحقق این میزان ذرت، مقدار 40 هزار تن ذرت خشک به استان های مازندران و گلستان ارسال می شود.
وی افزود: طبق برنامه ریزی ها در صورت برداشت 50 هزار تن ذرت دانه ای تر 30 هزار تن ذرت خشک به استان مازندران و 10 هزار تن آن به استان گلستان ارسال خواهد شد.
پورسیابیدی یادآور شد: پنج هزار تن ذرت خشک تاکنون به استان های مازندران و گلستان حمل شده و 16 هزار تن از این محصول در بازار بورس به فروش رفته است.
وی تاکید کرد: با توجه به اینکه در هفته های آتی عملیات برداشت ذرت دانه ای از مزارع استان به پایان می رسد احتمال تحقق مقدار 50 هزار تن برداشت ذرت ضعیف است.
وی پیش بینی کرد: در نهایت 40 هزار تن ذرت دانه ای تر از مزارع استان ایلام برداشت شود که از این مقدار ذرت تر 30 هزار تن ذرت خشک استحصال خواهد شد.
پورسیابیدی گفت: تاکنون 30 هزار تن ذرت دانه ای تر از کشاورزان خریداری شده که از این مقدار 22 هزار تن ذرت خشک استحصال شده است.
وی افزود: عملیات برداشت در شهرهای مهران، هلیلان و دره شهر تمام شده و روند برداشت این محصول در مزارع دهلران و دشت عباس همچنان ادامه دارد.
به گزارش ایرنا، شرکت پشتیبانی امور دام استان ذرت دانه ای را با مباشرت تعاون روستایی و بخش خصوصی با نرخ تضمینی خریداری کرده و از طریق بورس به فروش می رساند.
ذرت دانه ای تر بعد از خشک شدن توسط دستگاه های ذرت خشک کنی و فروش در بورس به استان های متقاضی حمل می شود.
استان ایلام دارای 11 مرکز خرید ذرت دانه ای است که هشت مرکز در دهلران و در هر کدام از شهرهای مهران، دره شهر و هلیلان نیز یک مرکز وجود دارد.
امسال هفت هزار هکتار از اراضی استان ایلام به زیرکشت ذرت رفته که یک هزار هکتار از محصول این اراضی به صورت سیلویی و 6 هزار هکتار نیز به صورت ذرت دانه ای برداشت می شود.
سال گذشته 30 هزار تن ذرت از مزارع استان ایلام برداشت شد.
خبرنگار: زهرا موسوی ** انتشاردهنده: حسن کهزادیان
7172/6119

,ایرنا