کتابفروشی‌های فرانسه شب ۲۰ ژانویه به روی مردم گشوده می‌شوند
چهارشنبه 20 دی 1396

شب کتابخوانی در فرانسه

، وزرات فرهنگ و ارتباطات فرانسه امسال نیز همچون سال گذشته، از همه کتابخانه‌ها و کتابفروشی‌ها خواسته است تا از بعد از ظهر و تمام شب ۲۰ ژانویه (۳۰ دیماه)، ضمن برپایی جشنواره‌های ویژه، ارائه نوآوری‌های ادبی، جلسات بحث و گفتگو، موسیقی، کنفرانس، نمایش فیلم، ملاقات با نویسندگان، داستان نویسان و تصویرگران کتاب، و فعالیت‌هایی سرگرم کننده در برگزاری هر چه بهتر «دومین دوره شب کتابخوانی» مشارکت کنند.

پس از برگزاری اولین دوره شب کتابخوانی در فرانسه در سال ۲۰۱۷، دوره دوم این برنامه، فرصت جدیدی برای تقویت ارتباط میان بازیگران حوزه کتاب و خوانندگان، به خصوص کتاب فروشان، نویسندگان، ناشران، مدارس، انجمن‌های محلی و... خواهد بود.

با بهره گیری از همکاری تعداد بسیاری از مشارکت کنندگان، این برنامه بخشی از یک سیاست وزارت فرهنگ و ارتباطات فرانسه در راستای دسترسی گسترده و متنوع به کتاب و گسترش کتابخوانی در میان شهروندان قلمداد می‌شود.   

بر اساس این گزارش که رایزنی فرهنگی ایران در فرانسه آن را تهیه کرده و برای انتشار در اختیار مهر قرار داده است، شب کتابخوانی به نوعی بر بازگشایی کتابخانه‌ها، در ساعاتی بیشتر، همچون شب‌ها و همچنین روزهای یکشنبه تاکید می‌کند، و از این طریق  تغذیه مباحث فکری و تبادل نظر پیرامون موضوعات اجتماعی روز را برجسته‌تر می‌کند.


فرانسه,فرهنگ کتابخوانی,کتاب و کتابخوانی