کنفرانس آزادی و استقلال برگزار می شود
چهارشنبه 20 دی 1396

کنفرانس آزادی و استقلال

، کنفرانس آزادی و استقلال در روزهای ۲۴- ۲۵ مه ۲۰۱۸ در کالج بیرکبرک ، دانشگاه لندن- انگلیس برگزار می‌شود.

محور کلی موضوعات اخلاق کاربردی، اخلاق هنجاری، فلسفه جنسیت، نژاد، فلسفه حقوق، فلسفه اجتماعی و سیاسی است.

استقلال و آزادی از ارزش‌های اصلی مسائل اخلاقی و سیاسی هستند و طبیعت و کاربرد آنها همواره مورد بحث بوده است.

- ماهیت، ارزش و اندازه گیری آزادی

- رابطه میان استقلال اخلاقی، شخصی و سیاسی

- آزادی و استقلال برای سنت قرارداد اجتماعی

- نقش آزادی و استقلال برای توجیه حقوق

- شرایط معرفتی و شناختی استقلال

- اجبار، زور و اختیار

- نقش احساسات در ارزشهای آزادی و استقلال؛

- آزادی و قابلیت‌های آن

- محدودیت آزادی و استقلال (به عنوان مثال در زمینه مجازات، آموزش، بهداشت، و غیره)؛

- تهدید به آزادی و استقلال (به عنوان مثال اجبار، پدرسالاری و غیره)؛

- نقد نویسندگان معاصر (به عنوان مثال کارتر، دورکین، فرانکفورت، فریدمن و...)

- ارتباط بین آزادی و استقلال و سایر مفاهیم مرتبط مانند برابری، هویت، مسئولیت، مدارا، رفاه، اراده، فردیت، استقلال، خودمختاری، و غیره.

با توجه به این موضوعات علاقمندان می‌توانند جهت شرکت در کنفرانس و ارسال مقالات خود، چکیده‌ای از آثار خود را تا روز ۱ مارس ۲۰۱۸ به آدرس ایمیل [email protected] ارسال نمایند.


انگلیس,نشست علمی,کنفرانس بین المللی