برنامه گستره شریعت با موضوع علم دینی پخش می شود
چهارشنبه 20 دی 1396

گستره شریعت

، مهمانان برنامه گستره شریعت را محمدعلی مرادی نویسنده و پژوهشگر، خسرو باقری استاد دانشگاه تهران و حجت الاسلام مسعود آذربایجانی عضو هیئت علمی پژوهشگاه حوزه و دانشگاه تشکیل می دهند.

این برنامه در این هفته به موضوع علم دینی می پردازد.

برنامه گستره شریعت به تهیه کنندگی پرویز فارسیجانی و با اجرای قاسم پورحسن در گروه فرهنگ و اندیشه شبکه چهار سیما تولید شده است.


برنامه گستره شریعت,قاسم پورحسن,نظریه علم دینی