زمان آزمون کارشناسی ارشد گروه پزشکی تغییر کرد/تغییرات در آزمون رشته فیزیوتراپی
چهارشنبه 20 دی 1396

آزمون

  زمان آزمون کارشناسی ارشد گروه های پزشکی سال 97 به علت تداخل زمان برگزاری با امتحانات پایان ترم دانشگاهی، از 14 تیر به 15 تیر تغییر کرده است. 

همچنین براساس اعلام دبیرخانه شورای آموزش علوم پایه پزشکی، بهداشت و تخصصی، به منظور ارتقای کیفی آزمون رشته های فیزیوتراپی و فیزیوتراپی ورزشی تجمیع شده و بصورت یک مجموعه برگزار میشود.

دروس و ضرایب امتحانی به شرح جدول زیر است (در رشته فیزیوتراپی هیچ تغییری صورت نپذیرفته است) 

 


آزمون کارشناسی ارشد 97,فيزيوتراپي,کارشناسی ارشد پزشکی 97