هفته آگاهی از مغز اسفندماه امسال برگزار می‌شود
چهارشنبه 20 دی 1396

مغز

سینا توکلی در این باره اظهار کرد: در راستای ترویج و افزایش آگاهی از دانش مغز، اسفند ماه امسال هفته آگاهی از مغز با اجرای برنامه‌های متنوع آموزشی در سطح کشور برگزار می‌شود تا بدینوسیله گامی دیگر در مسیر توسعه و ترویج علوم شناختی در جامعه  برداشته شود. 

وی با بیان این‌که ستاد توسعه علوم و فناوری‌های شناختی به منظور ترویج و گسترش حوزه‌های علوم شناختی در فضاهای آموزشی و مراکز دانشگاهی، تلاش می‌کند تا با برگزاری مدرسه‌های علمی تابستانه و پاییزه، فرصت‌ها و بسترهای لازم را برای آشنایی نسل جوان با حوزه‌های علوم شناختی و علوم اعصاب فراهم کند، اظهار کرد: مدارس علمی تابستانه و پاییزه در سطوح دانش‌آموزی و دانشجویی با هدف آشنایی دانش‌آموزان و دانشجویان با فناوری‌های نوین شناختی، تقویت کارهای گروهی و تفکر بین رشته‌ای، برای اجرای پروژه‌های علمی و با حمایت ستاد علوم شناختی و همکاری مراکز علمی و تحقیقاتی در نقاط مختلف کشور برگزار می‌شود.

توکلی تصریح کرد: در این مدارس علمی علاوه بر معرفی علوم اعصاب و علوم شناختی، موضوعات محتلف همچون تشریح عملی مغز انسان، حس و اداراک، نوروساینس مدل‌سازی شناختی، بیماری‌های عصبی، توانبخشی شناختی و پژوهش در علوم اعصاب و انجام کارهای تیمی مورد توجه قرار دارد.

دبیر کمیته دانش آموزی ستاد علوم شناختی در ارتباط با برگزاری مدارس علمی یاد شده گفت: با حمایت‌های ستاد و همکاری برخی از مراکز علمی و تحقیقاتی، تاکنون هشت مدرسه علمی تابستانه و پاییزی دانشجویی و دانش آموزی در نقاط مختلف کشور با شرکت دانش‌آموزان و دانشجویان نخبه برگزار شده است.  

وی افزود: در این مدارس سعی می شود تا فرصت های لازم در امر ترویج، گسترس، تحقیق و شناخت در حوزه‌های علوم شناختی و علوم اعصاب فراهم و زمینه برای تشویق و ترغیب نوجوانان و جوانان جهت فعالیت د رحوزه های علوم شناختی و علوم اعصاب مهیا شود.

وی معتقد است حمایت‌های ستاد علوم شناختی سبب شد تا در نتیجه برگزاری مدارس علمی دانشجویی، موضوعات علوم شناختی در اولویت فعالیت های پژوهشی دانشجویان قرا ر گیرد .

توکلی گفت: به واسطه برپایی مدارس دانشجویی، انجمن‌های دانشجویی مغز و شناخت در دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی فعال شده و پایان‌نامه های دانشجویی در موضوعات علوم شناختی به رشته تحریر در آمده است که نشان دهنده فعالیت های مثبت و چشمگیر ستاد علوم شناختی در حمایت از برگزاری مدارس تابستانه و پاییزه در کشور است.

وی اضافه کرد: در نتیجه برگزاری مدارس علمی مرتبط با علوم شناختی و علوم اعصاب، آینده روشنی برای گسترش رشته های حوزه علوم شناختی در جامعه متصور است و نسل های جوان، نخبگان، محققان و دانش پژوهان قادر خواهند بود با حمایت های ستاد توسعه علوم و فن آوری های شناختی، راهکار های مناسب و مفید را برای اجرای پروژه های تحقیقی ، پیشگیری و درمان بسیاری از بیماری ها مرتبط با حوزه علوم شناختی و علوم اعصاب را ارایه دهند و میزان وابستگی ها به خارج  کاهش یابد.

به گفته توکلی رشد علمی کنونی در کشور موید تلاش های وسیع در حوزه های مختلف است و اساتید و مختصصان علوم شناختی موفق شدند با برخورداری از حمایت های لازم، دامنه اقدامات و تلاش های خود را افزایش دهند. هفته آگاهی از مغز