ارتباط مشترکان در ۴ مرکز مخابراتی مختل می‌شود
چهارشنبه 20 دی 1396

مکالمه تلفن

، عملیات کابل برگردان با هدف توسعه شبکه کابل در مراکز مخابرات شهید تندگویان و قائم پاکدشت از روز گذشته و در مراکز مخابراتی شهر قدس و شهید مفتح از امروز آغاز شده است.

با اجرای این عملیات ارتباط تلفنی مشترکان در مرکز مخابرات شهید تندگویان با پیش شماره های ۲۲۳۰ الی ۲۲۳۲، ۲۲۵۰ الی ۲۲۵۳ و ۲۶۱۰ الی ۲۶۱۴ در محدوده خیابان های ریحانی، ابوالحسنی، قلیچ خانی، شهید کرد، میدان بهشتی و کوچه های مهرساده، سهراب و نور به مدت ۴۸ ساعت و در مرکز مخابرات قائم پاکدشت به مدت ۴ ساعت با اختلال همراه است.

درهمین حال با با اجرای عملیات کابل برگردان، ارتباط تلفنی مشترکان در مرکز مخابرات شهر قدس با پیش شماره های ۴۶۸۱ الی ۴۶۸۹ در محدوده شهر قدس، میدان مصلی، آزادی ، سیفی و بلوار مصلی به مدت ۷۲ ساعت و در مرکز مخابرات شهید مفتح به مدت ۴ ساعت دچار اختلال می شود.     


تلفن ثابت,تماس تلفنی,مخابرات تهران