اعتبارات پیش‌بینی شده در بخش فضایی لایحه بودجه 97
چهارشنبه 20 دی 1396

پرتاب ماهواره ایرانی

اعتبارات پیش‌بینی شده در لایحه بودجه سال ۱۳۹۷ دو ردیف متفرقه «توسعه فناوری‌های نوین بخش ارتباطات و فناوری اطلاعات» و «توسعه زیرساخت‌ها و خدمات کاربردی ارتباطی و پایه فضایی» با اعتباری معادل ۱۱ هزار و ۸۰۰ میلیارد ریال معادل (یازده هزار و 800 میلیارد ریال) پیش‌بینی شده است که عمده سهم آن را فعالیت‌های حوزه فضایی تشکیل می‌دهد.

از زمان ملحق شدن سازمان فضایی ایران و پژوهشگاه فضایی ایران به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات تاکنون بالغ بر 4 هزار و ۷۰۰ میلیارد ریال سرمایه‌گذاری در راستای توسعه خدمات فضائی (تامین ماهواره سنجشی و مخابراتی، ساخت ماهواره سنجشی و مخابراتی بومی، توسعه فناوری‌های ماهواره‌ای و حفظ نقاط مداری) صورت گرفته است که در مقایسه با سال‌های قبل از آن بی‌سابقه بوده است.

تخصیص اعتبارات صورت گرفته طی سال‌های اخیر و اعتبارات پیش‌بینی شده حوزه فضایی در لایحه بودجه سال ۱۳۹۷ نشان‌دهنده اهتمام و تلاش همه‌جانبه وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در توسعه و بومی‌سازی فناوری‌های فضایی و به موازات تامین ماهواره‌های ملی جهت رفع نیازهای فعلی کشور در این حوزه است.


اعتبارات فضایی,سازمان فضايي ايران,لایجه 97