تغییر رنگ لحظه ای اختاپوس را تماشا کنید
چهارشنبه 20 دی 1396

ویدئو روز

، به تازگی ویدئویی از یک اختاپوس در حال تغییر رنگ پوست خود منتشر شده است. این حیوان هنگام احساس خطر رنگ بدن خود را با محیط همخوان می کند. غواصی با دنبال کردن اختاپوس از فرایند تغییر رنگ بدن حیوان و تلاش او برای مخفی کردن خود از دید مهاجمان فیلمبرداری کرده است.


آبزیان,اقیانوس,فیلمبرداری