تحویل 420 پایان نامه دانشجویی ارشد و دکتری به مرکز اسناد و کتابخانه ملی یزد
چهارشنبه 20 دی 1396

به گزارش روز چهارشنبه روابط عمومی مدیریت اسناد و کتابخانه ملی استان یزد، پایان نامه ها مربوط به رشته های مهندسی صنایع، عمران، برق، علم اطلاع رسانی و مدیریت بازرگانی، زبان و ادبیات فارسی، الهیات، علوم سیاسی، مکانیک، مخابرات، شیمی، نقاشی و ریاضی محض است.
این پایان نامه ها پس از مراحل فهرست نویسی و آرشیو از طریق ثبت در سامانه الکترونیکی اطلاع رسانی سازمان اسناد و کتابخانه ملی کشور در اختیار پژوهشگران قرار می گیرد.
به گزارش مدیریت اسناد و کتابخانه ملی استان ، دانشگاه ها و مراکز علمی موظف هستند تا نسخه ای از پایان نامه دانشجویی مربوط به تحصیلات تکمیلی را برای ثبت در کتابخانه ملی به این مرکز ارائه دهند.
این مرکز نیز با به کارگیری روش های استاندارد اطلاع رسانی، امکاناتی را ایجاد کرده است تا علاوه بر حفظ حقوق معنوی پدیدآورندگان، زمینه های استفاده محققان از این پایان نامه ها فراهم شود.
مدیریت اسناد و کتابخانه ملی یزد به منظور گردآوری، ساماندهی و اطلاع رسانی اسناد و مدارک استان در سال 1380 تأسیس و پایه گذاری شد.
این مدیریت وظیفه حساس و خطیر شناسایی، جمع آوری، ارزشیابی، طبقه بندی و حفظ و نگهداری اسناد اداره ها و نهادها و همچنین اسناد اهدایی خانواده ها را برعهده دارد.
اسناد راکد بعد از شناسایی، به دو دسته امحایی (غیرضروری) و انتقالی (ضروری) تفکیک می شود و اسناد ضروری برای نگهداری به سازمان اسناد منتقل می شود.
مرکز اسناد و کتابخانه ملی استان با توجه به قرار گرفتن در خانه تاریخی لاری ها در محله قدیمی فهادان یزد در طول هفته مورد بازدید اقشار مختلف جامعه قرار می گیرد.
7532/ 2047 تنظیم کننده: سعید صادقی مقدم** انشتار: عباسقلی اشکورجیری
[email protected]

,ایرنا