سمپوزیوم «اهمیت رادیولوژی در نقشه برداری مغز» برگزار می شود
چهارشنبه 20 دی 1396

مغز

به نقل از معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، آزمایشگاه ملی نقشه برداری مغز نخستین سمپوزیوم «اهمیت رادیولوژی در نقشه برداری مغز» را با همکاری انجمن رادیولوژی ایران برگزار می‌کند.

ترویج علوم شناختی در حوزه نقشه برداری مغز در میان رادیولوژیست ها و همچنین به روزرسانی و تبادل دانش و اطلاعات پژوهشگران، اعضای هیات علمی، دانشجویان و فناوران مرتبط با این حوزه از جمله اهداف برگزاری این سمپوزیوم است.

 در این رویداد از اساتید برجسته حوزه تصویربرداری دعوت شده تا در خصوص رادیولوژی و نقشه برداری مغز و اهمیت ارتباط این دو حوزه سخنرانی داشته باشند. 

سمپوزیوم «اهمیت رادیولوژی در نقشه برداری مغز» ۲۸ بهمن ماه سال جاری در محل آزمایشگاه ملی نقشه برداری مغز برگزار می شود.


رادیولوژی,مغز,نقشه برداری مغز