13نفر درکالیفرنیا براثرجاری شدن گل و لای کشته شدند
چهارشنبه 20 دی 1396

به گزارش ایرنا، این شبکه افزود:بیشتر خسارت و تلفات جانی درمنطقه ساحلی 'مونتسیتو' (Montecito) از ناحیه 'سانتاباربارا'(Santa Barbara) واقع در جنوب کالیفرنیا روی داد.
این رسانه تصویری آمریکایی افزود: به دنبال آتش سوز های گسترده در نواحی جنوبی ایالت کالیفرنیا که در چند دهه اخیر دامنه و وسعت آن بی سابقه بوده است، بارندگی های شدید، منطقه را مستعد رانش زمین و جاری شدن گل ولای کرد.
بنابراین گزارش، 'بیل براون' (Bill Brown)کلانتر ناحیه سانتا باربارا از افزایش شمار تلفات این حادثه طبیعی دراین بخش از ایالت آمریکا خبر داد.
این شبکه خبری افزود: جاری شدن گل ولای در برخی مناطق مونتسیتو بسیاری از منازل مسکونی را درخود فرو برد و راه های ارتباطی را به زیر خود کشید، در روز دوشنبه و پیش از وقوع توفان و بارندگی شدید درابتدا به شش هزار نفر و پس از آن به 20 هزار نفر از ساکنان منطقه سانتاباربارا دستور تخلیه داده شده بود.
به گزارش ایرنا، پیش از بارندگی های شدید، آتش سوزی مهیبی موسوم به 'توماس' 273هزار و 400 جریب (برابر با 110هزار و 641 هکتار) از نواحی 'ونچورا' (Ventura) و 'سانتا باربارا' (Santa Barbara)در بخش جنوب غربی لس آنجلس را خاکستر کرد.
آتش سوزی موسوم به توماس که از چهارم دسامبر (برابر با 13 آذر ماه) تا اول دی ماه ادامه داشت از لحاظ وسعت از آتش سوزی موسوم به 'سدار' (Cedar) سال 2003 نیز وخیم تر و گسترده تر اعلام شده بود.
کارشناسان با در پش بودن توفان و بارش های شدید در مناطق جنوبی و جنوب غربی ایالت کالیفرنیا نسبت به شسته شدن زمین و جاری شدن گل و لای در نواحی جنوبی کالیفرنیا هشدار داده بودند.
اروپام **1302**1590
انتشاردهنده: محمد حسن دوستارگان

,ایرنا